DELAVNICA ZA IZVAJALCE POD STREHO

DELAVNICA ZA IZVAJALCE POD STREHO

  • 18.04.2014
  • Izvajalci prireditev in promotorji športno-družbene akcije Veter v laseh so se zbrali v prostorih Športne unije Slovenije na izobraževalni delavnici. Srečanje je bilo namenjeno seznanitvi s konceptom, cilji in nameni akcije ter napotki glede organizacije in izvedbe prireditev.
Včeraj je v prostorih Športne unije Slovenije potekala delavnica za organizatorje oziroma izvajalce prireditev in promotorje akcije Veter v laseh. Zbralo se je lepo število predstavnikov različnih društev in organizacij, kar samo potrjuje veliko zanimanje za organizacijo enega najlepših športno-družbenih dogodkov pri nas. Prireditve v sklopu akcije pridobivajo na vrednosti tudi zato, ker povezujejo veliko lokalnih športnih društev, ki mladim predstavijo svojo dejavnost ter tako pozitivno vplivajo na vključitev mladih v športno rekreativne programe in s tem v redno gibanje.
 
Delavnica je bila namenjena seznanitvi s konceptom akcije, ključnimi aktivnostmi, obveznostmi in dolžnostmi organizatorjev na nacionalni in lokalni ravni ter predstavitvi primerov dobrih praks nekaterih lokalnih izvajalcev. 
 
Uvodne minute srečanje so minile v kratki predstavitvi in spoznavanju udeležencev. Poleg Mojce Koligar, vodje projekta, so na delavnici sodelovale še sodelavke pri projektu, Mojca Grojzdek, Mojca Markovič in Polona Birsa.
 
Delovna ekipa je prisotne najprej seznanila z nameni in cilji akcije, ki se bo letos odvijala že 19. leto zapored. Poudarek letošnje akcije, ki bo ob mednarodnem letu družine potekala pod sloganom S športom do zabave z družino, bo na predstavitvi športnih aktivnosti kot kvalitetnega načina druženja cele družine. Pri organizaciji prireditev to pomeni predvsem izvedbo aktivnosti, v katere se lahko vključijo cele družine, s čimer se jih obenem tudi pozove k aktivnemu preživljanju prostega časa.
 
Nekaj besed je bilo namenjenih predstavitvi novega koncepta, ki temelji na ekipnem preizkusu. Tako se namesto tekmovalnosti med mladimi spodbuja timski duh, vključenost otrok, obenem pa mladim ponuja možnost, da v enem dnevu spoznajo čim več raznovrstnih športov. Aktivnosti so razdeljene glede na posamezne tematike (športne in obšportne), ki se izvajajo skozi cel dan. Dopoldanski del je osredotočen na aktivnosti za otroke in mladostnike, popoldanski pa prilagojen celotni družini.
 
Predstavljen je bil tudi prenovljen vetrolovček – kartonček za spremljanje aktivnosti na posameznih poligonih (atletski, gimnastični in orientacijski), igrah in ustvarjalnih delavnicah.  
 
Osrednji del srečanja pa je bil namenjen organizacijskemu vidiku priprave in izvedbe prireditev ter njegove promocije. Med informacijami tako ni manjkalo napotkov in nasvetov glede povezovanja društev in pridobivanja partnerjev ter sponzorjev pri pripravi projekta. Posebej pozorno so bile predstavljene ključne aktivnosti vsakega organizatorja pri pripravi prireditve vse od priprave načrta poteka dogodka, prizorišča, pridobivanja ustreznih dovoljenj, zbiranja skupine prostovoljcev in animatorjev dalje. Seveda brez ustrezne promocije ne gre in tu bo izvajalcem v veliko pomoč prav Športna unija Slovenije kot krovni organizator, ki bo poskrbela za promocijo akcije na nacionalni ravni. 
 
Nekaj besed je bilo namenjenih tudi finančnemu vidiku organizacije tovrstne prireditve s konkretnim pregledom posameznih stroškov ter napotki in nasveti, kako si društva pri finančni plati lahko pomagajo.
 
Gradivo: