Novo mesto v znamenju gibalne pismenosti

Novo mesto v znamenju gibalne pismenosti

  • 04.12.2021
  • Danes je v prestolnici Dolenjske potekal seminar Physical Literacy For Life, na katerem je potekala razprava o konceptu gibalne pismenosti v Sloveniji in po svetu.

Športna unija Slovenije je organizirala seminar Physical Literacy For Life, na katerem je Mojca Markovič, sekretar za mednarodne in nepremičninske zadeve, predstavila koncept gibalne pismenosti in orodja za strokovni kader, ki so bila razvita v okviru Erasmus+ projekta Physical Literacy For Life. Dogodek je povezoval izvrstni Rado Trifković, ki je poskrbel tudi za aktivni odmor

Uvodni del seminarja je bil namenjen pregledu stanja v Sloveniji, kakšno je poznavanje koncepta gibalne pismenosti v praksi ter vključevanje tega vse bolj pomembnega področja v študijske programe. Sledila je predstavitev definicije gibalne pismenosti in opis vseh štirih področij, ki sestavljajo gibalno pismenost (telesno, čustveno, kognitivno in socialno). V nadaljevanju so bili predstavljena orodja, razvita v okviru omenjenega projekta. V zaključnem delu so udeleženci v manjših skupinah strnili misli in ideje, kako lahko športna društva v praksi pripomorejo k razvoju koncepta gibalne pismenosti v Sloveniji.

Več informacij o projektu in orodja so dosegljiva na spletni strani Physical Literacy For Life

PL4L seminar Novo mesto 2021