Veter v laseh –  skupaj se imamo dobro

Veter v laseh – skupaj se imamo dobro

  • 05.10.2022
  • Na OŠ Sladki Vrh so se po kratkem premoru, zaradi težav s korono, ponovno odločili, da organizirajo prireditev "Veter v laseh - skupaj se imamo dobro". Prireditev je potekala v Tednu otroka, v torek, 4. 10. 2022 od 14.00 do 17.00. Staršem in učencem so prireditev predstavili in jih povabili k sodelovanju.

Povabili so tudi sosednjo šolo, OŠ Šentilj, s katero sodelujejo pri tej prireditvi že od začetka. Sodelovanje na prireditvi so ponudili učencem od 4. do 9. razreda. Odziv je bil zelo dober, zbrali so prijave in pričeli z organizacijo. Tekmovanja in druge aktivnosti so izvajali v športni dvorani OŠ Sladki Vrh, šoli Sladki Vrh in športnih površinah OŠ Sladki Vrh. Prireditev se je začela ob 14. uri, s pozdravom in uvodnim nagovorom ravnateljice Andreje Košti. V nagovoru je predstavila namen in cilj prireditve ter nosilcem na nacionalni ravni. Navedla je, da Športna unija Slovenije že od leta 1996 v okviru projekta Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti in v sodelovanju z lokalnimi partnerji organizira športno-družabne prireditve, katerih namen je promocija športne dejavnosti kot zdravega in zabavnega načina preživljanja prostega časa in kot alternative vsem oblikam sodobnih zasvojenosti. Prizadeva si za širitev ljubezni do športa in kroga redno aktivnih s poudarkom na vključevanju tistih, ki so v športu manj dejavni, hkrati pa dvigniti ozaveščenost o negativnih posledicah različnih oblik zasvojenosti in pozitivnih učinkih športne aktivnosti. Vrednote, ki jih z ljubeznijo do športa širi, so: zdrav in pozitiven pogled na življenje, veselje, ekipni duh, pripadnost, vztrajnost, disciplina, zdrava zabava, spoštovanje in delavnost.

Izvedbo programa Veter v laseh je omogočila občina Šentilj in sofinanciranje Fundacije za šport in Športne unije Slovenije. Udeležencem so predstavili organizacijo tekmovanj in dejavnosti. Predvajali so himno Veter v laseh. Zaželeli so prijetno popoldne in veliko športne sreče ter pričeli z aktivnostmi.

Učenci od 4. do 6. razreda so tekmovali v gimnastičnem, košarkarskem in nogometnem poligonu. V poligone so vključili naravne oblike gibanja, spretnosti z žogo, metanje na koš, streljanje na gol in druge aktivnosti. Učenci so opravljali naloge v obliki obhodne vadbe. Na vsakem poligonu je skupina opravila dva obhoda, upoštevali so boljši čas. Na koncu so čase sešteli in razglasili rezultate, ločeno po razredih. Skupina tekmovalcev je bila mešana po spolu, v skupini so bili trije tekmovalci in ena rezerva.


Za učence tretje triade so izvedli tekmovanja v košarki na en koš, skupine treh tekmovalcev, ločeno po spolu in razredih ter odbojki, mešane ekipe, skupina štirih tekmovalcev. Organizirali so tudi različne dejavnosti – delavnice v okviru razširjenega programa. Delavnic so se lahko udeležili prijavljeni učenci. K ogledu in sodelovanju so lahko pristopili tudi tekmovalci, ki so bili prosti oziroma vsi prisotni.

Izvedli so naslednje delavnice:
• učenje ljudskih plesov
• glasbena delavnica in ansambelska igra
• likovna delavnica, v kateri so ustvarjali na temo "S športom proti zasvojenosti"
• priprava zdravih napitkov in sadnih nabodal, ki so jih ponudili udeležencem

Prireditev je trajala do 17. ure. Ob koncu so razglasili rezultate. Zmagovalne ekipe so prejele frizbije Veter v laseh. Delavnice so se predstavile s kratkim programom. Vsi udeleženci so prejeli topel obrok, napitek in športni rekvizit za spodbudo k športni vadbi. Starši so poskrbeli za varen odhod otrok domov. Nekateri so si prireditev tudi ogledali. Na prireditvi je sodelovalo 46 učencev OŠ Šentilj. Število bi bilo večje, vendar so ga na šoli morali omejiti zaradi prevoza. Z OŠ Sladki Vrh je bilo vključenih 104 otrok, od vseh 166, kar pomeni, da je bila udeležba učencev 63 %. Skupno je sodelovalo 150 otrok. Pri organizaciji prireditve je sodelovalo 25 učiteljev in drugih sodelavcev. Na prireditvi so uporabili promocijski material in logotipe Športne unije Slovenije ter prireditev javno objavili na prireditvenem prostoru in sporočilih za javnost.


Popoldne je potekalo v prijetnem in sproščenem vzdušju. Cilji in namen prireditve je bil dosežen. Udeleženci si želijo še več takšnih prireditev.


Zapisala: Saša Majcenič, vodja prireditve