Na OŠ Grm osrednja prireditev

Na OŠ Grm osrednja prireditev

  • 29.09.2023
  • Na Osnovni šoli Grm je potekal osrednji dogodek Evropski šolski športni dan, ki je otrokom z zabavnimi športnimi aktivnostmi popestril pouk.

Na več kot petdesetih šolah po vsej Sloveniji so v času Evropskega tedna športa izvedli dogodek European School Sport Day, poln raznovrstnih gibalnih preizkusov in športnih iger. Na Osnovni šoli Grm je Miličnik Franci preveril, če se otroci dovolj gibajo, nato pa jim pokazal, da tudi on še premore (?) kar nekaj gibalnih spretnosti. 

Evropski šolski športni dan (European School Sport Day - ESSD) je mednarodna akcija, ki temelji na uspešnem nacionalnem projektu na Madžarskem. Projekt predstavlja evropsko mrežo šolskih športnih dni, ki so združeni z namenom promocije gibanja in športa med mladimi. Osnovni namen je mladim predstaviti šport kot zabavno aktivnost in priložnost za druženje z vrstniki ter jih spodbuditi k redni športni dejavnosti.

Nacionalni koordinator v Sloveniji je Športna unija Slovenije. Evropski šolski športni dan vsako leto poteka v času Evropskega tedna športa med 23. in 30. septembrom, ko šole tudi v sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi organizirajo šolski športni dan. Vrsto in izvedbo športnih aktivnosti prilagodijo lokalnim okoliščinam ter udeležencem dogodka. Tudi v letošnjem letu se je v akcijo vključilo že preko 50 osnovnih in srednjih šol iz različnih krajev po vsej Sloveniji. Mnoge šole želijo svojim učencem približati šport in aktiven življenjski slog, saj le ta prinaša številne koristi za zdrav razvoj otrok. Številne raziskave so pokazale, da telesna dejavnost opazno izboljša zmožnost učenja.

Cilji projekta:

  • dvig števila ur pouka športne vzgoje  v šolah,
  • zabava in užitek za mlade s pomočjo športne dejavnosti,
  • promocija zdravja in dobrega počutja za vseživljenjsko učenje,
  • spodbujanje socialne vključenosti in razvoj socialnih kompetenc med učenci,
  • povezovanje z drugimi evropskimi državami.

Letos je poseben poudarek na promociji t.i. aktivnega učenja - uporabe gibanja in gibalnih iger pri učenju v razredu, saj so številne raziskav potrdile, da se telesna dejavnost opazno pripomore, da so učenci bolj zdravi in se lažje učijo v učilnici.