Vpliv klimatskih razmer na otrokovo zdravje

Vpliv klimatskih razmer na otrokovo zdravje

  • 10.12.2019
  • Za Svetovno zdravstveno organizacijo je zdravje celovit in dinamičen sistem, ki se je sposoben prilkagajati vsem vplivom okolja ter posamezniku in skupnosti omogoča opravljati vse biološke, socialne in poklicne funkcije ter preprečevati bolezen in prezgodnjo smrt.

 

 

Kaj je zdravje?

Za svojo definicijo je zdravstvena organizacija dobila nekaj kritik, zato se je razvilla sodobna definicija, ki zdravje opredeljuje kot splošno vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno življenje posameznika v skupnosti. Zdravje je tako ravnovesje telesnih, duševnih, duhovnih, čustvenih, osebnih in socialnih prvin, ki se kaže v zmožnostih opravljanja funkcij in prilagajanja okolju. Zdravje tako ni le interes posameznika, medicinskih strok ali institucij za varovanje zdravja, temveč odgovornost celotne družbene skupnosti. 

Z zdravjem je povezan življenjski slog, ki ga opredelimo kot za posaznika značilen način življenja. Oblikuje se pod vplivom izkušenj in življenjskih razmer od rojstva naprej. Elementi življenjskega sloga, kot so prehrana, telesna aktivnost, razvada, obvladovanje stresa imajo močan vpliv na zdravje.

Med izrazite vzorce z zdravjem povezanega vedenja, ki v skupini tvorijo življenjski slog, spadajo:

-prehrana

-telesna dejavnost

-obvladovanje stresa

-ustna higiena

-skrb za varnost

Gibanje pri nizkih temperaturah

Slovenija ima zelo razgibano podnebje in posledično tudi različne klimatske razmere. V Sloveniji je razlika med najvišje izmerjeno poletno in najnižje izmerjeno zimsko temperaturo okoli 40 stopinj. Takšne vremenske in temperaturne spremembe lahko brez prehladov in bolezni prenese le otrok, ki ima dobro razvit imunski sistem. Zato je priporočljivo, da otroci športno vzgojo kdaj preživijo zunaj na prostem. Otroka je potrebno le primerno oblečti. S takšnim načinom lahko krepimo njegovo odpornost.

Temperatura vpliva tudi na gibanje. Nizke temperature negativno vplivajo na gibanje, zato je otroka potrebno primerno zaščititi, da ne bi bil oviran pri gibanju. Najbolj pomembno je, da so otroci oblečeni v več plasti toplih in suhih oblačil. Prav tako je pomembno, da otroka ne oblečemo preveč, saj se zna zgoditi, da se bo potil, vlažna oblačila pa hitro odvajajo toploto in hkrati ohlajajo telo, kar za otroka ni priporočljivo. Pomembno je, da je otrok na mrazu aktiven, saj se le tako lahko sam pogreje. Daljše mirovanje v nizkih temperaturah lahko pripelje do podhladitve, čemur so bolj izpostavljeni otroci v vozičkih. Malčki in malce starejši otroci so zunaj lahko aktivni in se gibajo ter se tako grejejo, zato je potrebno poskrbeti le, da so nos in usta zaščiteni s šalom, pri čemer se zrak ogreje, še preden pride do dihal. Potrebno je poskrbeti, da ima otrok primerno toplo in suho obutev ter rokavice.

 

Tina Hanžič

Diplomirana kineziologinja