Vpliv gibanja otroka v predšolski dobi na njegov kasnejši življenjski slog

Vpliv gibanja otroka v predšolski dobi na njegov kasnejši življenjski slog

  • 17.12.2019
  • Življenjski slog vsakega posameznika se razvija celo življenje. Kako se bo razvil pa je odvisno od več dejavnikov.

V začetku se življenjski slog oblikuje v ožjem družinskem krogu, pozneje pa v okolju, v katerem otrok odrašča. Najbolj pomembno je, da si zdrav življenjski slog otrok zgradi v času, ko lahko še njegovi starši in vzgojitelji vplivajo nanj. 

V predšolski dobi ima največji vpliv na otroka družina, ki predstavlja pomembnega spodbujevalca na otrokov celostni razvoj. Družina najbolj pripomore k oblikovanju otroka in mu pomaga pri pridobivanju potrebnih gibalnih izkušenj. Če bo otrokov vsakdan vseboval raznovrstna gibanja, bo otrok sčasoma sprejel aktivnost oziroma šport kot način življenja. Tista družina, ki veliko pozornost nameni športu, otroka lažje pripravi na življenje, tako da otrok lažje premaguje probleme in stres ter navezuje stike. Pomembno je, da starši otroku predstavljajo dober zgled in otroku stojijo ob strani. Pomembno je pa tudi, da se zavedajo kako pomembna je gibalna dejavnost, katera bo otroku zagotovila zdrav in primeren življenjski slog. 

Pomanjkanje gibanja vodi v razne kronične nalezljive bolezni kot so arterioskleroza, zvišan krvni tlak, možganska kap, od inzulina neodvisna sladkorna bolezen, osteoporoza. Raziskave so pokazale, da je aktiven življenjski slog, ki je prepleten s športno aktivnostjo pomemben varovalni dejavnik zdravja.

Pomembno je, da za zdrav življenjski slog začnemo skrbeti že v predšolski dobi, saj gibalna dejavnost in zdrava prehrana vplivata na zdravje otroka, s tem pa vplivata tudi na otrokovo zdravje v odrasli dobi. Na izbiro zdravega življenjskega sloga močno vpliva pomen primerne gibalne dejavnosti za zdravje in pomen okolja.

 

Tina Hanžič

 

Diplomirana kineziologinja