Veter v laseh v 2023

Veter v laseh v 2023

  • 27.11.2023
  • V letošnjem letu je 31 lokalnih izvajalcev pripravilo 55 brezplačnih športnih dogodkov Veter v laseh, na katerih je sodelovalo več kot 9.000 otrok in mladih.

Nacionalni športno-družbeni program Veter v laseh se pod sloganom S športom proti zasvojenosti odvija v številnih krajih po vsej Sloveniji že skoraj tri desetletja. Glavni cilj programa je otrokom in mladim ponuditi raznolike športne aktivnosti v obliki brezplačnih eno ali večdnevnih dogodkov. V sklopu teh mlade in njihove starše osveščamo o pozitivnih učinkih redne telesne dejavnosti in negativnih posledicah različnih oblik zasvojenosti ter jih spodbujamo v aktivno preživljanje prostega časa in redno športno udejstvovanje.

Akcija se že tradicionalno odvija od konca aprila do začetka oktobra. V letošnjem letu se je večina dogodkov odvila v maju in septembru. Skupno je 31 lokalnih izvajalcev pripravilo 55 brezplačnih športnih dogodkov, na katerih je sodelovalo več kot 9.000 otrok in mladih.

Organizatorji so pripravili raznolike športne aktivnosti, ki so vključevale vse od ekipnih športov (košarka, nogomet, odbojka,...), premagovanja poligonov, prikaz in predstavitve novih/drugačnih športov in zabavnih iger dalje. Z raznolikostjo programaželimo mladim predstaviti pestrost športnih aktivnosti in jih motivirati k preizkušanju le teh ter nenazadnje k vzpostavljanju navade rednega športnega udejstvovanja. Poleg športnih aktivnostih so na prizoriščih potekale tudi spremljevalne kreativne dejavnosti, v okviru katerih so se predstavile različne lokalne organizacije, od gasilcev, tabornikov, ustvarjalnih in umetniških društev, zdravstvenih domov dalje.

Koncept akcije spodbuja ekipni duh in sodelovanje, zaradi česar je bil naš cilj v dogodke vključiti tudi tiste otroke, ki so običajno manj aktivni oziroma se izogibajo tekmovalno naravnanim aktivnostim. V letošnjem letu je bilo kar 24 dogodkov izvedenih v sodelovanju z osnovnimi šolami, kar pomeni, da so sodelovali tudi otroci, ki morda nimajo vedno priložnosti sodelovati v športnih ali družabnih aktivnostih.

Projekt Veter v laseh je sofinanciran s strani Fundacije za šport.